Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 28
  • Πόλη Αλεξάνδρεια
  • Επικοινων. 2333027779
  • Υπεύθυνος Δημητρίου Δημήτριος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 123
  • Πόλη Αλεξάνδρεια
  • Επικοινων. 2333502820
  • Υπεύθυνος Μαυρόπουλος Θάνος

Ακολουθήστε μας

 

Επικοινωνία