Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 78
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333027222
 • Υπεύθυνος Μπουτσικούδη Σταματούλα

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Αριστοτέλους 25
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333027773
 • Υπεύθυνος Παπαδάκη Σοφία

Poquito

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Δ. Βετσοπούλου 24
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 6987328299

Elephant

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Δ. Βετσοπούλου 82
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333025133
 • Υπεύθυνος Παπαδόπουλος Σάββας

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Νικ. Πλαστήρα 22
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333053013
 • Υπεύθυνος Πετροπούλου Ελένη

Pizza HOT

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 58
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333027305
 • Υπεύθυνος Πετράκης Κωνσταντίνος

Remo pizza

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Λιανοβέργι
 • Πόλη Λιανοβέργι Αλεξάνδρειας
 • Επικοινων. 2333501891
 • Υπεύθυνος Τσεκούρας Ηλίας

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Δ. Βετσοπούλου 15
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333400430
 • Υπεύθυνος Μέντσης Μίμης

Τσαφ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Δ. Βετσοπούλου & Θ. Σοφούλη
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333305050
 • Υπεύθυνος Παπαδημητρίου Δημήτριος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Εθν. Αντίστασης (Πεζόδρομος)
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 6946511311
 • Υπεύθυνος Καλαμπούκας Γεώργιος

Choice

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 110
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333025541
 • Υπεύθυνος Μπρισίμης Χρήστος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Βρυσάκι Ημαθίας
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333051045
 • Υπεύθυνος Καραγιαννίδης Νικόλαος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Αγκαθιά Ημαθίας
 • Πόλη Αγκαθιά
 • Επικοινων. 2333063562
 • Υπεύθυνος Θυμιόπουλος Κων/νος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Εθν. Αντίστασης (Πεζόδρομος)
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 6972408909
 • Υπεύθυνος Σταυρής Εμμανουήλ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 132
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333502533
 • Υπεύθυνος Κούντζας Μάκης

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Δ. Βετσοπούλου 33
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 6978317644
 • Υπεύθυνος Μαρκούσης Κωνσταντίνος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 3
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333500096
 • Υπεύθυνος Κοζίδου Ιωάννα

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Μεγ. Αλεξάνδρου 37
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333022688
 • Υπεύθυνος Καραντώνας Δημήτριος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Δ. Βετσοπούλου 25
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333027013
 • Υπεύθυνος Ιωσήφ Αμβροσιάδης

Desperado

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Εθν. Αντίστασης 40
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333022223
 • Υπεύθυνος Γκαμπράνης Ιωάννης

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 20
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333400515
 • Υπεύθυνος Νταγκοπούλου Ελευθερία

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Δ. Βετσοπούλου 121
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333025640
 • Υπεύθυνος Μιχαηλίδου Δέσποινα

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 88
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333027972
 • Υπεύθυνος Βουλτσινός Αντώνιος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Εθν. Αντίστασης 11
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 6970627978
 • Υπεύθυνος Κούρτι Άννα

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Αριστοτέλους 21
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333026026
 • Υπεύθυνος Γκαβάνης Αντώνιος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 145
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 6976058223
 • Υπεύθυνος Κούντζας Δημήτριος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 23
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333305348/49
 • Υπεύθυνος Μπαλτζής Ευάγγελος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 9
 • Πόλη Πλατύ
 • Επικοινων. 2333064374
 • Υπεύθυνος Μπρισίμης Χρήστος

My place

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 93
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333023400
 • Υπεύθυνος Παλιούρας Ευάγγελος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Νικ. Πλαστήρα 33
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333023672
 • Υπεύθυνος Μιχαλάκας Κωνσταντίνος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Μακεδονομάχων 19
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333503206
 • Υπεύθυνος Κεσικίδου Γεωργία

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Δ. Βετσοπούλου 34
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 6970029285
 • Υπεύθυνος Πουρλιοτόπουλος Γεώργιος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Δ. Βετσοπούλου 6
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333026978
 • Υπεύθυνος Γκαρανάτσιος Δημήτριος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Δ. Βετσοπούλου 139
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333023229
 • Υπεύθυνος Γερόπουλος Δ. Μαλαθρά Γ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Καμποχώρι
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Υπεύθυνος Tonya Antonia

Bar Tonya

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Εθν. Αντίστασης 32
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 23333305252
 • Υπεύθυνος Ουσταμπασίδης Δημήτριος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Εθν. Αντίστασης 48
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333023394
 • Υπεύθυνος Πασχάλης Χρήστος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Δ. Βετσοπούλου 28
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333400255
 • Υπεύθυνος Βαρσαμοπούλου Ελισάβετ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Εθν. Αντίστασης 50
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333401070
 • Υπεύθυνος Μπαντής Χρήστος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση 1ο χλμ Αλεξάνδρειας - Βέροιας (όπισθεν LIDL)
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333024064
 • Υπεύθυνος Μπογιατζής Ευάγγελος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Δ. Βετσοπούλου 50
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333023564
 • Υπεύθυνος Μπουκουβάλας Νικόλαος

Bouki's

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Εθν. Αντίστασης 36
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333023327
 • Υπεύθυνος Γεωργιάδης Ιωάννης

Momenti

Ακολουθήστε μας

 

Επικοινωνία