Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 3
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333500096
 • Υπεύθυνος Κοζίδου Ιωάννα

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 110
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333025541
 • Υπεύθυνος Μπρισίμης Χρήστος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Δ. Βετσοπούλου & Θ. Σοφούλη
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333305050
 • Υπεύθυνος Παπαδημητρίου Δημήτριος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 88
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333027972
 • Υπεύθυνος Βουλτσινός Αντώνιος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 20
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333400515
 • Υπεύθυνος Νταγκοπούλου Ελευθερία

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Μεγ. Αλεξάνδρου 37
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333022688
 • Υπεύθυνος Καραντώνας Δημήτριος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Δ. Βετσοπούλου 28
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333400255
 • Υπεύθυνος Βαρσαμοπούλου Ελισάβετ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 23
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333305348/49
 • Υπεύθυνος Μπαλτζής Ευάγγελος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 78
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333027222
 • Υπεύθυνος Μπουτσικούδη Σταματούλα

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 93
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333023400
 • Υπεύθυνος Παλιούρας Ευάγγελος

Ακολουθήστε μας

 

Επικοινωνία