Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Εθν. Αντίστασης 32
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333024110
 • Υπεύθυνος Παπαδοπούλου Γιώτα

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Νικ. Πλαστήρα 74
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333305302
 • Υπεύθυνος Τσιτσανοπούλου Θεοδώρα

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Δ. Βετσοπούλου 86
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333024270
 • Υπεύθυνος Στυλιανίδη Σοφία

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Δ. Βετσοπούλου 19
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333400773
 • Υπεύθυνος Ιωαννίδου Αφροδίτη

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Δ. Βετσοπούλου 31
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333401045
 • Υπεύθυνος Χλιαροπούλου Γεωργία

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Δ. Βετσοπούλου 73
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333025098
 • Υπεύθυνος Παπαδοπούλου Δήμητρα

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Δ. Βετσοπούλου 44
 • Πόλη Αλεξάνδρεια
 • Επικοινων. 2333027897
 • Υπεύθυνος Νιάκας Μενέλαος

Ακολουθήστε μας

 

Επικοινωνία